2023/1103 Borg Bingo SA

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Borg Bingo SA
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Annet
Regelverk: Lov om pengespill (pengespilloven), Forskrift om pengespill (pengespillforskriften)

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 29.11.2023
Avsluttet: 05.02.2024
Status: Avgjort