2023/1163 Fontenehus Norge

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Fontenehus Norge
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Godkjenning som ikke-fortjenestebasert organisasjon
Regelverk: Lov om pengespill (pengespilloven)

Sammendrag

Saksbehandler: JOKR
Registrert inn: 14.12.2023
Avsluttet: 04.03.2024
Status: Avgjort