2023/180 Stiftelse CSDI Watertech

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Stiftelse CSDI Watertech
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 13.03.2023
Avsluttet: 22.05.2023
Status: Avgjort