2023/181 Det Norske Hageselskap

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Det Norske Hageselskap
Saksdokument: 2023 0181 5 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Avvisning av søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 13.03.2023
Avsluttet: 24.04.2023
Status: Avgjort