2023/188 Brekke Kolonihave

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Brekke Kolonihave
Saksdokument: 2023 0188 3 Klagenemndas Avgjørelse Offl V
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Annet
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 13.03.2023
Avsluttet: 24.04.2023
Status: Avgjort