2023/197 Stiftelsen Gamle Tønsberg

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Stiftelsen Gamle Tønsberg
Saksdokument: 2023 0197 3 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 20.03.2023
Avsluttet: 19.06.2023
Status: Avgjort