2023/218 Holt Økopark

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Holt Økopark
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 28.03.2023
Avsluttet: 12.10.2023
Status: Avgjort