2023/23 Velferdsalliansen EAPN Norway

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Velferdsalliansen EAPN Norway
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Avvisning av søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 24.01.2023
Avsluttet: 20.02.2023
Status: Avgjort