2023/32 Oss Gjefsjoen

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Oss Gjefsjoen
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 27.01.2023
Avsluttet: 20.02.2023
Status: Avgjort