2023/328 Fontenehuset Asker

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Fontenehuset Asker
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 10.05.2023
Avsluttet: 19.06.2023
Status: Avgjort