2023/45 Stiftelsen Varmestuens Venner

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Stiftelsen Varmestuens Venner
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Lotteriverdig organisasjon
Regelverk: Lov om lotterier (lotteriloven), Forskrift om Lotteritilsynet og Lotteriregisteret

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 03.02.2023
Avsluttet: 17.04.2023
Status: Avgjort