2023/533 Vellenes fellesorganisasjon

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Vellenes fellesorganisasjon
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klager får delvis medhold
Saken gjelder: Redusert søknadsbeløp
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 04.07.2023
Avsluttet: 26.09.2023
Status: Avgjort