2023/58 Blå Kors - Håpets Havn

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Blå Kors - Håpets Havn
Saksdokument: 2023 0058 3 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 08.02.2023
Avsluttet: 21.03.2023
Status: Avgjort