2023/61 Stiftelsen den siste viking

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Stiftelsen den siste viking
Saksdokument: 2023 0061 3 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 09.02.2023
Avsluttet: 21.03.2023
Status: Avgjort