2024/416 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Redusert søknadsbeløp
Regelverk: Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping

Sammendrag

Saksbehandler: JOKR
Registrert inn: 25.03.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet