2024/119 Pinsekirken Nesodden

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Pinsekirken Nesodden
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Avvisning av søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: JOKR
Registrert inn: 16.01.2024
Avsluttet: 19.02.2024
Status: Avgjort