2024/175 Ullensaker Historielag

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Ullensaker Historielag
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: JOKR
Registrert inn: 26.01.2024
Avsluttet: 04.03.2024
Status: Avgjort