2024/294 NOK. SØR-VEST

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: NOK. SØR-VEST
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Frivillig innsats
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 26.02.2024
Avsluttet: 06.05.2024
Status: Avgjort