2024/295 Junior- og Barneorganisasjonen Juba

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Junior- og Barneorganisasjonen Juba
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Frivillig innsats
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 27.02.2024
Avsluttet: 06.05.2024
Status: Avgjort