2024/313 Stiftelsen Bergens Elektriske Sporvei

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Stiftelsen Bergens Elektriske Sporvei
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, Ny-, på- og ombyggingskostnader
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: JOAS
Registrert inn: 01.03.2024
Avsluttet: 06.05.2024
Status: Avgjort