2024/314 Trevarefest

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Trevarefest
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Frivillig virksomhet, Næringsinteresser
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: JOKR
Registrert inn: 01.03.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet