2024/319 Sunndalsøra Småbåtlag

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Sunndalsøra Småbåtlag
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Ny-, på- og ombyggingskostnader
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: JOAS
Registrert inn: 04.03.2024
Avsluttet: 06.05.2024
Status: Avgjort