2024/363 Stiftelsen Sagatun Recovery

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Stiftelsen Sagatun Recovery
Saksdokument: Lotterinemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Frivillig virksomhet
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 12.03.2024
Avsluttet: 06.05.2024
Status: Avgjort