2024/371 Stiftelsen Crux

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Stiftelsen Crux
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Redusert søknadsbeløp
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: JOKR
Registrert inn: 13.03.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet