2024/376 Oslo badstuforening

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Oslo badstuforening
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Annet
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: KARS
Registrert inn: 14.03.2024
Avsluttet: 06.05.2024
Status: Avgjort