2024/378 ProLAR nett - Nasjonalt forbund for folk i LAR

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: ProLAR nett - Nasjonalt forbund for folk i LAR
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Annet
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: KARS
Registrert inn: 14.03.2024
Avsluttet: 27.05.2024
Status: Avgjort