2024/379 Foreningen kult

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Foreningen kult
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Mangelfull søknad
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: JOKR
Registrert inn: 14.03.2024
Avsluttet: 30.04.2024
Status: Avgjort