2024/387 Dyrebeskyttelsen Norge og Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Dyrebeskyttelsen Norge og Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Mangelfull søknad, Manglende innsending av etterspurte opplysninger
Regelverk: Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping

Sammendrag

Saksbehandler: JOKR
Registrert inn: 18.03.2024
Avsluttet: 14.05.2024
Status: Avgjort