2024/388 Stiftinga Herøyspelet

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Stiftinga Herøyspelet
Saksdokument: Avgjerda til klagenmenda
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Mangelfull søknad
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: JOKR
Registrert inn: 18.03.2024
Avsluttet: 03.06.2024
Status: Avgjort