2024/389 Christianssands Kunstforening

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Christianssands Kunstforening
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Frivillig innsats
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: KARS
Registrert inn: 18.03.2024
Avsluttet: 27.05.2024
Status: Avgjort