2024/392 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Offentlige oppgaver
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: JOKR
Registrert inn: 19.03.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet