2024/395 IOGT i Norge

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: IOGT i Norge
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Offentlige oppgaver
Regelverk: Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping

Sammendrag

Saksbehandler: JOKR
Registrert inn: 20.03.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet