2024/486 Norsk Bolig- og Byplanforening

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Norsk Bolig- og Byplanforening
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Mangelfull søknad
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: JOKR
Registrert inn: 02.04.2024
Avsluttet: 03.06.2024
Status: Avgjort