2024/487 Kultur for Folket

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Kultur for Folket
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Lukket organisasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: JOAS
Registrert inn: 02.04.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet