2024/490 Stiftelsen Vestnorsk Jazzsenter

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Stiftelsen Vestnorsk Jazzsenter
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Redusert søknadsbeløp
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: KARS
Registrert inn: 02.04.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet