2024/497 Mental Helse

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Mental Helse
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Redusert søknadsbeløp
Regelverk: Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping

Sammendrag

Saksbehandler: JOKR
Registrert inn: 02.04.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet