2024/498 Blå Kors Norge

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Blå Kors Norge
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Redusert søknadsbeløp
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: JOKR
Registrert inn: 02.04.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet