2024/525 Oslo Maritime Kulturhavn

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Oslo Maritime Kulturhavn
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
Saken gjelder: Utleie
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: KARS
Registrert inn: 04.04.2024
Avsluttet: 19.06.2024
Status: Avgjort