2024/604 Lauvøyfjorden Båtforening

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Lauvøyfjorden Båtforening
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Private kostnader
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: JOAS
Registrert inn: 22.04.2024
Avsluttet: 19.06.2024
Status: Avgjort