2024/608 Stiftelsen Evangeliesenteret

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Stiftelsen Evangeliesenteret
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Offentlige oppgaver
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: JOKR
Registrert inn: 22.04.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet