2024/699 Furnes Veldre Musikkforening

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Furnes Veldre Musikkforening
Saksdokument: Lotterinemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Hobby- og fritidsaktiviteter for voksne
Regelverk: Lov om pengespill (pengespilloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 30.04.2024
Avsluttet: 27.05.2024
Status: Avgjort