2024/700 Et Slag av Gangen

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Et Slag av Gangen
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Offentlige oppgaver
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: JOKR
Registrert inn: 30.04.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet