2024/704 Ronald McDonalds Barnefond

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Ronald McDonalds Barnefond
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Manglende innsending av etterspurte opplysninger
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: KARS
Registrert inn: 02.05.2024
Avsluttet: 27.05.2024
Status: Avgjort