2024/802 Foreningen Jul på Karljohansvern

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Foreningen Jul på Karljohansvern
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Næringsinteresser
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: JOKR
Registrert inn: 16.05.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet