2024/995 Tyndelsrudtunet

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Tyndelsrudtunet
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Offentlige oppgaver
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: JOKR
Registrert inn: 21.06.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet