2024/790 Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Offentlige oppgaver
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: JOKR
Registrert inn: 14.05.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet