2020/615 Norsk Bildelsenter AS

Klager/part: Norsk Bildelsenter AS
Saksdokument: Markedsrådets vedtak
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nedprioritering av saker
Regelverk: Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv.

Sammendrag

Saksbehandler: NNNN
Registrert inn: 09.06.2020
Avsluttet: 23.06.2020
Status: Avgjort