2020/1232 Arve Kleiven

Klager/part: Arve Kleiven
Saksdokument: Markedsrådets vedtak
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nedprioritering av saker
Regelverk: Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv.

Sammendrag

Saksbehandler: NNNN
Registrert inn: 09.11.2020
Avsluttet: 12.11.2020
Status: Avgjort