2020/13 Imperial Tobacco Norway AS

Klager/part: Imperial Tobacco Norway AS
Saksdokument: Markedsrådets avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Alkohol- eller tobakksreklame
Regelverk: Tobakksskadeloven

Sammendrag

Saksbehandler: NNNN
Registrert inn: 20.12.2019
Avsluttet: 17.02.2020
Status: Avgjort