2020/319 Nordic Cigars AS

Klager/part: Nordic Cigars AS
Saksdokument: Markedsrådets vedtak
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Alkohol- eller tobakksreklame
Regelverk: Tobakksskadeloven

Sammendrag

Saksbehandler: NNNN
Registrert inn: 12.03.2020
Avsluttet: 13.05.2020
Status: Avgjort